اولین همایش ملی جمعیت و خانواده دانشگاه اصفهان

۲۰ آذرماه ۱۳۹۵

http://conf.ui.ac.ir/pf/fa

محورها

1- دین، خانواده و جمعیت
2- معنویت، شادی، خانواده و جمعیت
3- فرهنگ، خانواده و جمعیت
4- رسانه، خانواده و جمعیت
5- ساختار جمعیت و خانواده
6- اقتصاد، خانواده و جمعیت
7- سیاست های جمعیتی
8- ازدواج، خانواده و جمعیت
9- سلامت، خانواده و جمعیت 

منبع : پژوهش ناحیه پنج اصفهان |اولین همایش ملی جمعیت و خانواده
برچسب ها : خانواده ,جمعیت ,اولین همایش